September 24 - 27 / Noordrand Brussel

Een collectieve herbestemming van de rand rond Brussel

 

Logo-PeriFeria-Gr-1400

 

Het PeriFeria Festival zet de ruimtelijke uitdagingen van het verstedelijkte landschap rond Brussel op een rij, en nodigt u uit om mee te zoeken naar oplossingen.

Samen met bewoners en lokale verenigingen, ontwerpers en onderzoekers, kunstenaars en creatieven zorgt organisator City3 voor workshops, rondleidingen, artistieke ingrepen en spektakel en animatie op maat, gebaseerd op de aanwezige know-how en verbeelding.

Plek

PeriFeria 2015 slaat haar tenten op in de Noordrand van Brussel, in de omgeving van Buda, het viaduct van Vilvoorde en de voormalige Renaultfabriek. Een fascinerende plek op de grens tussen Brussel en Vlaanderen, waar al de ruimtelijke uitdagingen samenkomen.

Plek_Site_Lieu-800

PROGRAMMA

In aanloop naar

Apero-Peri-Urbain-800

Op 18 augustus wordt met een Apéro Peri-Urbain aan de Kruitfabriek in Vilvoorde het startschot gegeven voor PeriFeria 2015. Dan gaan de verschillende trajecten van start die in het laatste weekend van september moeten uitmonden in een toonmoment met een brede waaier aan rondleidingen, workshops, sport- en spelactiviteiten, artistieke ingrepen en animatie op maat.

Locatie:
Kruitfabriek, Steenkaai 44D, 1800 Vilvoorde > kaart

Praktisch:
Aanvang om 18:30.
Deelname is gratis. Reservatie niet vereist.

PeriFeria-Safari-Oost-800

Het PeriFeria Festival strijkt dit jaar neer in de Noordrand van Brussel, maar ook elders in de Rand wordt polshoogte genomen. Op maandagavond 24 augustus staat een verkenning in de Oostrand van Brussel op het programma. Samen met gidsen van Bogdan & Van Broeck, ADT-ATO en VLM bezoekt u het grensgebied tussen Brussel en Vlaanderen van de Reyerswijk tot aan de Vuilbeek in Kraainem.

De Reyerswijk – gelegen tussen de Leuvensesteenweg, de Reyerslaan en de E40 – is een van de ‘prioritaire ontwikkelingspolen’ van het Brussels Gewest. In 2010 werd er een richtschema voor opgemaakt dat een aanzet moest zijn om het gebied om te vormen van een lappendeken van grote vastgoedprojecten, kantoren en verkeersinfrastructuren tot een coherente gemengde stadswijk. Ondertussen werden er met de lancering van het project mediapark.brussels en de ontwikkeling van het masterplan Parkway E40 al enkele stappen gezet in de concrete herontwikkeling van de Reyerswijk. Stedenbouwkundige Raphael Magin van ADT-ATO brengt voor u de plannen in kaart.
Een van de actuele projecten in de Reyerswijk die als voorbeeld kunnen dienen voor de beoogde koerswijziging in de wijk, is het Skyline Europe project in de Kolonel Bourg-straat. Architect Pieter Thibaut van het architectenbureau Bogdan & Van Broeck licht voor u het gemengd residentieel project en de ontwerpvisie erachter toe.
Via Gulledelle en het gebied Roodebeek in Sint-Lambrechts-Woluwe – een ‘ter verdichten pool van de tweede kroon’ binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest – trekken we vervolgens de gewestgrens over om de residentiële torens en kantoorgebouwen van Sint-Lambrechts-Woluwe in te ruilen voor de verkavelingen en velden en akkers van Kraainem. Sinds enkele jaren maakt de Vlaamse Landmaatschappij in dit deel van de Rand rond Brussel werk van de realisatie van een open ruimtenetwerk dat het groene karakter van de Woluwe-vallei moet versterken. Voornamelijk op de uitbouw van een groenstructuur rond twee nevenlopen van de Woluwe – de Kleine Maelbeek en de Vuilbeek – werd er ingezet, waarbij de koppeling tussen landschap, ecologie, waterberging en recreatie rond de beken centraal stond. Maarten Sper van VLM neemt u mee op verkenning in Kraainem, en licht er de recente verwezenlijkingen toe.

Praktisch:
Gegidste fietstocht op maandag 24 augustus – Duur: 120 min – gratis
Start: 18u00 aan Kolonel Bourgstraat 1, 1030 Schaarbeek > kaart
Aankomst: 20u30 aan Halte Beek Tram 39 (= mogelijkheid om terug te sporen naar Montgomery)
Wij voorzien geen fietsen, maar huren van fietsen kan op eigen initiatief in Villo! station Diamant.

Inschrijvingen:
Deelname is gratis, maar inschrijven vereist.
Graag aanmelden via email op info@city3.be met vermelding “Safari Oost”.

Gids:
Raphael Magin (ADT-ATO), Pieter Thibaut (Bogdan & Van Broeck) en Maarten Sper (VLM)
Toelichtingen in Nederlands of Frans (met vertaling tussendoor naar Engels)

Organisatie:
City3 en the public school for architecture brussels

PeriFeria-Safari-Zuid-800

Het PeriFeria Festival strijkt dit jaar neer in de Noordrand van Brussel, maar ook elders in de Rand gaan we polshoogte nemen. Op woensdagavond 2 september gaan we op verkenning in de Zuidrand van Brussel. Samen met gidsen van BUURCityDevGO!, Coördinatie ZenneRegionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei en vzw Cultuurcentrum Dilbeek en met kunstenares Paoletta Holst bezoeken we het grensgebied van Brussel en Vlaanderen van Ceria Coovi tot in Ruisbroek.

Onze eerste halte op de wandeling is het bedrijventerrein Marco Polo waar CityDev een vernieuwend gemengd project met wonen en werken ontwikkelt. Architecte Hélène Rillaerts van BUUR, dat het ontwikkelingsschema opmaakte voor de site, licht het project voor ons toe.
Aansluitend wandelen we doorheen het Ceria-Coovi complex, een in de jaren 1950 opgerichte campus voor technisch en beroepsonderwijs bekend van de afdelingen bakkerij, slagerij en hotel.  Sinds 2013 behoort het Nederlandstalige deel van de school, Coovi, toe aan Scholengroep Brussel en het GO! gemeenschapsonderwijs, en wordt er nagedacht over nieuwe ontwikkelingspistes die de school moeten integreren in een groter scholengeheel dat ook basisonderwijs zal aanbieden. Daarbij past het GO! een ‘integraalplan-benadering’ toe. Architect-stedenbouwkundige Gordan Cengic van GO! legt voor ons uit op welke wijze gewerkt wordt en hoe de toekomstige ontwikkeling van de site wordt gezien.
Vervolgens steken we aan de Aa-sluis het kanaal over, om in de verstedelijkte Zuidrand van Brussel het groen-blauw verhaal in kaart te brengen samen met Coördinatie Zenne en Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei. We volgen de Zenne-rivier van het overstort van Aa in Anderlecht, waar de Zenne met het kanaal verbonden is, tot in Drogenbos. Eerst bezoeken we een van de weinige stukken in het Brussels Gewest waar de rivier in open lucht stroomt, aan de Groene Wandeling. Vervolgens doorkruisen we de bedrijventerreinen en verkeersinfrastructuren van het grensgebied Brussel Vlaanderen. Een moment om even stil te staan bij de realisaties van het tot in september 2014 lopende strategisch project Zuurstof voor de Zennevallei, dat “voor groene verbindingen, een opwaardering van de open ruimte en het vergroten van de landschappelijke beleving” moest zorgen. Kunstenares Paoletta Holst licht er ook kort haar eigenzinnig onderzoek naar de betekenis van de Zenne toe.
We sluiten onze safari ten slotte af met alweer een andere actuele verhaallijn in de Zuidrand. Samen met Frans De Boeck, voorzitter van de vzw Cultuurcentrum Dilbeek en kenner van de culturele centra in de Rand, brengen we een bezoek aan een van de voorgestelde locaties voor het “Cultuur- en Congrescentrum” waar over wordt nagedacht op Vlaams overheidsniveau. Hij licht voor ons de stand van zaken van de plannen toe en schetst in de grotere culturele context.


Praktisch
:
Gegidste wandeling op woensdag 2 september – Duur: 120 min – gratis
Start: 18u00 aan Metrostation Ceria/Coovi in Anderlecht (afspraak aan het Villo! station)  >  kaart
Aankomst: 20u15 aan Station Ruisbroek (= mogelijkheid om terug te sporen naar Brussel Zuid)

Inschrijvingen:
Deelname is gratis, maar inschrijving is vereist.
Graag aanmelden via email op info@city3.be met vermelding “Safari Zuid”.

Gidsen:
Hélène Rillaerts (BUUR), Gaëlle Bourdon (CityDev), Gordan Cengic (GO!), David Kuborn (Coordinatie Zenne), Kim Ceusters (Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei), Frans De Boeck (vzw Cultuurcentrum Dilbeek), Paoletta Holst.
Toelichtingen in Nederlands of Frans (met vertaling tussendoor naar Engels)

Organisatie:
City3 en the public school for architecture brussels

 

PeriFeria-Safari-West-400

Het PeriFeria Festival strijkt dit jaar neer in de Noordrand van Brussel, maar ook elders in de Rand gaan we polshoogte nemen. Op dinsdagavond 15 september gaan we op verkenning in de Westrand van Brussel. Samen met Leefmilieu Brussel (BIM) en de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) zoeken we er meer bepaald de omgeving van Neerpede op.

Neerpede (aan Brusselse kant) en Sint-Anna-Pede en Vlezenbeek (aan Vlaamse kant) vormen een groen grensgebied tussen Brussel en Vlaanderen waar de verstedelijking in de 20ste eeuw grotendeels beperkt bleef. Met de ontwikkeling van het Erasmus ziekenhuis en de groei van enkele verkavelingen kwam ook dit gebied in de Rand echter meer en meer onder stedelijke druk te staan.
Enkele jaren geleden besloten BIM en VLM om hier samen een antwoord op te formuleren. Het leidde ondertussen tot de opmaak van een ambitieus grensoverschrijdend Richtplan dat het landelijk en groen karakter van het gebied in de toekomst moet vrijwaren, en inzet op een sterke synergie tussen de
landschapskwaliteiten, de landbouwactiviteiten, de biodiversiteit en de recreatieve waarden in het gebied. Een andere opvallende uitgesproken ambitie:
 de landbouw in deze zone terug in directe interactie met de metropool brengen.
Frank Vermoesen van BIM en Luc Vander Elst van VLM geven voor ons op 15 september toelichting bij het opgemaakte Richtplan, en brengen de reeds geplande projecten in kaart.
Zo brengen we een bezoek aan de site waar BIM in de komende jaren een Agrobiopool zal ontwikkelen, volgen we een deel van de Groene Wandeling, zoeken we de locatie op waar ‘test-velden’ voor nieuwbakken Brusselse landbouwers voorzien worden, en krijgen we meer uitleg hoe de uitbouw van het groen/blauw netwerk als ecologische hoofdstructuur vorm moet krijgen.


Praktisch
:

Gegidste fietstocht op dinsdag 15 september – Duur: 120 min – gratis
Start: 18u00 aan Metrostation Erasmus in Anderlecht (afspraak aan het Villo! station)  >  kaart
Aankomst: 20u00 aan Metrostation Erasmus in Anderlecht

Inschrijvingen:
Deelname is gratis, maar inschrijving is vereist.
Graag aanmelden via email op info@city3.be met vermelding “Safari West”.

Gidsen:
Frank Vermoesen (Leefmilieu Brussel – BIM) en Luc Vander Elst (VLM)
Toelichtingen in Nederlands of Frans (met vertaling tussendoor naar Engels)

Organisatie:
City3 en the public school for architecture brussels

HSP-Atomium

The Holy Shit Preacher is a unique mobile dry-toilet facility conceived to address the sanitation needs of visitors of the PeriFeria Festival. The installation also serves as a composting unit that transforms excreta into terra preta fertilizer that will be used to fertilize gardens and orchards of the north periphery of Brussels during spring 2016.

The facility was conceived and designed by Collective Disaster in collaboration with City3, and built during the month of August 2015 together with the Welding Training Center of VCL, with Pro Natura, a green social economy organization, following up on the composting process.

On Saturday 26 and Sunday 27 September, the Holy Shit Preacher will be performing a High Mass at the PeriFeria Festival.

But already in the weeks leading up to PeriFeria, you can assist to the missions of the Holy Shit Preacher!

On Saturday 5/09, the Holy Shit Preacher will attend the Braderie and Jaarfeesten of Neder-Over-Heembeek and the Brussels Cycling Classic at the Atomium in order to obtain new followers. On Saturday 12/09 an offertory of Holy Shit can be made at Vilvoorde Market, at the Dorpsfeesten in Haren and at Bellastock Bruxelles. The Mekitburn Camping and Car Free Sunday in Brussels on Sunday 20/09 will be yet another occasion to attend the sermon of the sacred powers of the Holy Shit.

With Holy Shit Preacher, Collective Disaster, City3, VCL and Pro Natura try to sensibilize on the theme of sustainable waste processing and cyclic sanitation systems, while broadening up the knowledge around a thematic that spans across sustainable infrastructure and local economy to socially engaged art.

Practicalities:
Saturday 5/09
Holy Shit Preacher at Braderie and Jaarfeesten of Neder-Over-Heembeek and Brussels Cycling Classic at the Atomium
Saturday 12/09
Holy Shit Preacher at Vilvoorde Market, at the Dorpsfeesten in Haren and at Bellastock Bruxelles
Sunday 20/09
Holy Shit Preacher at the Mekitburn Camping and Car Free Sunday in Brussels

Info:
For more information or details on the missions, please send an email to hello@collectivedisaster.org 

Organisation :
Holy Shit Preacher is a project by Collective Disaster in collaboration with City3VCL and Pro Natura in the framework of PeriFeria 2015

Donderdag 24/9

Debat-Rand-van-ZakenEnkele prominente spelers in het Brusselse randstedelijke ruimtelijke verhaal worden samengebracht met de vraag de ruimtelijke uitdagingen voor de Noordrand nog eens scherp te stellen en te debatteren over wat nu de juiste aanpak is van die uitdagingen.

Sprekers:
Kristiaan Borret – Brusselse bouwmeester
Hans Bonte – burgemeester van Vilvoorde
Griet Celen – afdelingshoofd projectrealisatie Vlaamse Landmaatschappij
Eva Fonteyn – Vilvoorde Development
Roeland Dudal – Architecture Workroom Brussels

Introductie:
Prof. dr. Eric Corijn – Cosmopolis

Moderator:
Wouter Bervoets – ASRO KU Leuven

Locatie:
Kruitfabriek, Steenkaai 44D, 1800 Vilvoorde > kaart

Praktisch:
Donderdag 24 september – Aanvang van het debat om 19:00
Deelname is gratis, maar gelieve u in te schrijven per mail op info@city3.be.
Inschrijven voor het debat is niet langer mogelijk.
Het debat vindt plaats in het Nederlands.

Organisatie:
City3 met de steun van Stad Vilvoorde

Opening Expo In Perispectief

Expo-In-perispectief

In de Kruitfabriek geeft een tentoonstelling op maat toelichting over de verschillende onderzoeksprojecten die de laatste jaren met betrekking tot de Noordrand gevoerd werden. Atelier Productive BXL van Architecture Workroom, BRAL en BBL, het Metropolitan Landscapes project van de Vlaams Bouwmeester, Re:Work van STeR* en La Cambre LoUIsE, het ontwerpend onderzoek in het kader van T.OP Noordrand, en het ruimtelijk onderzoek van oa. XDGA, 51N4E en Desmet Vermeulen architecten in het kader van Watersite en de herontwikkeling van de wijk Broek, worden in de kijker gezet.
Op donderdagavond 24  september wordt de tentoonstelling feestelijk geopend met een debat en een drink.

Locatie:
Kruitfabriek, Steenkaai 44D, 1800 Vilvoorde > kaart

Praktisch:
Donderdag 24 september.
Aanvang van het debat om 19:00. Drink om 20:30.
Deelname is gratis, maar gelieve u in te schrijven per mail op info@city3.be.
Inschrijven voor de opening is niet langer mogelijk.
Het debat vindt plaats in het Nederlands.

Expo:
De expo komt tot stand op basis van bijdragen van Architecture Workroom Brussels, BRAL, Bond Beter Leefmilieu, Ruimte Vlaanderen T.OP Noordrand, Agentschap Natuur en Bos, Team Vlaams Bouwmeester, Vlaamse Landmaatschappij, Brusselse Bouwmeester, Brussel Stedelijke Ontwikkeling, Leefmilieu Brussel, STeR, La Cambre LoUIsE en het Vlaams Architectuurinstituut.

Met ondersteuning van de Stad Vilvoorde en het Vlaams Architectuurinstituut.

Curator:
Jorg De Vriese

Samenstelling en redactie:
Jorg De VrieseWouter Bervoets en Thomas Guilleux

Productie:
City3

Scenografie:
common room

Grafische vormgeving:
webecameaware

Vrijdag 25/9

Etat-des-Lieux

Hoe kunnen filosofen, sociologen en andere denkers ons begrip van de ruimtelijke uitdagingen in de Noordrand van Brussel verhelderen? Op vrijdagavond 25 september zorgt État des Lieux tijdens PeriFeria voor een moment van theoretische herbronning en dialoog tussen plaats en theorie.

Een installatie met conversaties met socioloog Mathieu Berger, urbanist Wouter Bervoets, econoom David Hamers, politicoloog  Maarten Crivits, cultuurfilosoof Bart Verschaffel, politicoloog Pascal Debruyne, kunstenaar Ief Spincemaille en architect Peter Swinnen.

Locatie:
Terrein op de kruising van Broekstraat en Harensesteenweg, 1800 Vilvoorde > Plan

Praktisch:
Vrijdag 25 september
Verwelkoming vanaf 19:00. Aanvang van de theoretische uiteenzettingen omstreeks 19:30.
De gebruikte taal zal voornamelijk Engels zijn.
De theoretische herbronning wordt vergezeld van een mobiele keuken, een bar en een scenografie op maat.

Organisatie:
État des Lieux 2015 – www.etatdeslieux.org in samenwerking met City3 en UPV

Zaterdag 26/9

Micro-Marathon

De Brusselse Marathon is niets voor u? Neem dan zeker deel aan de Micro Marathon in de Rand van Brussel! Onder leiding van de hilarische übermarathonanimator Rolling Ron  leert u de Noordrand op een ludieke en pseudo-sportieve manier kennen.

Praktisch:
Zaterdag 26 september
Vertrek om 11:00 aan de Marie-Joséwijk in Vilvoorde.
Aankomst om 12:15 in de Renault-fabriek.

Inschrijven:
Deelname is gratis, maar gelieve u in te schrijven per mail op info@city3.be.
De jogging gebeurt aan een gezapig tempo. Mocht u toch twijfels hebben bij uw fysieke paraatheid, volg dan met de fiets of supporter langs de kant.

Organisatie :
City3Zinderling en Productions en zonen

 

Ontmoeting Renault = Espace

Renault-Espace
De Noordrand van Brussel – met zijn braakliggende terreinen, lege gebouwen en versleten infrastructuur – heeft nood aan een nieuw structurerend verhaal en aan omkadering. Maar tegelijkertijd geeft de onbepaaldheid net ruimte voor experiment en biedt het kansen aan de verbeelding.

Op zaterdag 26 september wordt de voormalige Renaultfabriek de toepasselijke setting voor een open denkoefening over nieuwe stedelijkheid in de Brusselse (Noord)rand. City3 stelt een programma voor naar het interactieve model van de Public School for Architecture Brussels: de inbreng van het publiek is minstens zo belangrijk als die van de sprekers.

Na 4 inspirerende presentaties – van Tom Coppens, T.OP Noordrand, Commons Josaphat en Anderzijds – wordt een beroep gedaan op de bij het publiek aanwezige kennis en verbeelding om samen met Rik Pinxten, Michiel Dehaene en Hugo Vandendriessche tot een gesprek te komen.

U bent welkom vanaf 13:00 in de voormalige productie-hal van Renault Vilvoorde. Om 14:00 gaan we van start met de presentaties. Vanaf 16:00 rekenen we op uw inbreng, om er een boeiende denkoefening van te maken.

De gelegenheidskantine van Renault zal ook de hele dag open zijn.

Programma:

14:00
Academisch expert Tom Coppens overloopt de tekortkomingen van het bestaande discours over ruimtelijke ordening, mobiliteit en stadsplanning in Vlaanderen en Brussel. Wat gaat er mis en hoe kan er bijgestuurd worden?

14:20
Wiet Vandaele, projectleider van T.OP Noordrand, ontwikkelt voor de Vlaamse Overheid een grensoverschrijdende en gemeenschappelijke ruimtelijke visie voor het gebied tussen Heizel, Vilvoorde, Zaventem en Van Praet. Het gevolgde proces en de voorlopige resultaten ervan worden door hem toegelicht, wat een beeld geeft van de geplande aanpak.

14:40
Commons Josaphat stuurt een afgevaardigde. De op zelforganisatie en commons gebaseerde aanpak van de groep is relevant als tegenmaat binnen het onderzoeksdomein van T.OP Noordrand en sleutelt aan een spontaan alternatief op burgermaat.

15:00
Wim Van Parijs en Sophie Van Weert van CC Westrand en CC Strombeek vertrekken met het initiatief Assemblee – Anderzijds, denken over grenzen van de veronderstelling dat de Vlaamse culturele instellingen in Brussel en de Rand deel uitmaken van één culturele ruimte en er vanuit hun eigen perspectief toe bijdragen. Hoe kan een cultureel centrum zich positioneren binnen de zich transformerende stadsrand?

16:00
Antropoloog en filosoof Rik Pinxten, onderzoeker en stedenbouwkundige Michiel Dehaene en artistiek bedrijfsleider Hugo Vandendriessche reiken op basis van de presentaties enkele denkpistes en vraagstellingen aan en brengen een publieke denkoefening op gang.

Praktisch:
Zaterdag 26 september – Gebouwen Renault Vilvoorde
Aanvang van de lezingen en gespreksmomenten vanaf 13:00 (tot 18:00)
Deelname is gratis, maar stuur een mail naar info@city3.be indien u de lezingen en gespreksmomenten wil bijwonen.
De lezingen en gesprekken zullen plaats vinden in het Nederlands, Frans en Engels.

Organisatie:
City3 i.s.m. the public school for architecture brussels en met steun van het Brussels Kunstenoverleg

Zondag 27/9

touwtrekken

Over de ruimtelijke toekomst van het perifere gebied rond Brussel zijn de meningen verdeeld. Wie trekt er aan het langste eind?

Een installatie van City3

Locatie:
Zie plan nr [01] – de installatie maakt deel uit van het PeriFeria-parcours langs het kanaal van Kruitfabriek tot Buda.

Praktisch:
Zondag 27 september – doorlopend van 11:00 tot 17:00
Deelname is gratis. Reservatie niet vereist.
Om 14:00 vindt er een VIP-rondje touwtrekken plaats op maat van de Noordrand.

 

Expo-In-Perispective

Licht u in over de ruimtelijke onderzoeken, voorstellen en denkrichtingen met focus op de Noordrand. In de Kruitfabriek geeft een tentoonstelling op maat toelichting over de verschillende onderzoeksprojecten die de laatste jaren gevoerd werden.

Een expo van City3 op basis van bijdragen van Architecture Workroom Brussels, BRAL, Bond Beter Leefmilieu, Ruimte Vlaanderen T.OP Noordrand, Agentschap Natuur en Bos, Team Vlaams Bouwmeester, Vlaamse Landmaatschappij, Brusselse Bouwmeester, Brussel Stedelijke Ontwikkeling, Leefmilieu Brussel, STeR en La Cambre LoUIsE.

Met ondersteuning van de Stad Vilvoorde en het Vlaams Architectuurinstituut.

Locatie:
Zie plan nr [02] – de expo loopt in de Kruitfabriek.

Praktisch:
Zondag 27 september – doorlopend van 11:00 tot 17:00
Bezoek is gratis. Reservatie niet vereist.

Curator:
Jorg De Vriese

Samenstelling en redactie:
Jorg De VrieseWouter Bervoets and Thomas Guilleux

Productie:
City3

Scenografie:
common room

Grafische vormgeving:
webecameaware

Eten en drinken [03] Madtiger Shop/Bar

MadTiger-Bar-Terras

Geniet al shoppend van een drankje of een hapje.

Eten en drinken in de Madtiger Shop/Bar van Madlion.

Locatie:
Zie plan nr [03] – Madtiger bevindt zich in de Kruitfabriek.

Praktisch:
Zondag 27 september – doorlopend van 11:00 tot 17:00
Bar met terras en barbecue.

 

Tuin en speelzone [04] De Kruittuin

Kruittuin

Een tijdelijke creatieve groenruimte om naar hartelust te vertoeven, proeven, spelen en genieten.

Een tuin en speelzone bedacht door Studio Surplus in opdracht van Vilvoorde Development en de Stad Vilvoorde.

Locatie:
Zie plan nr [04] – De Kruittuin bevindt zich naast de Kruitfabriek.

Praktisch:
Zondag 27 september – doorlopend van 11:00 tot 17:00
Een tuin en speelzone die vrij te bezoeken is.
Van 14:00 tot 16:00 kunnen kinderen deelnemen aan het Kruittuinlaboratorium van Studio Surplus dat kinderen spelenderwijs wegwijs maakt in de tuin.

Info-stand [05] 4 Fonteinen

4-Fonteinen

Bouwen ze werkelijk een volledig nieuwe wijk langs het kanaal in Vilvoorde?

Een info-stand over 4 Fonteinen door Vilvoorde Development.

Locatie:
Zie plan nr [05] – de info-stand bevindt zich naast de Kruitfabriek.

Praktisch:
Zondag 27 september – doorlopend van 11:00 tot 17:00

 

Installatie [06] Renault Vation

Renault-Vation

Bij gebrek aan een herbestemming van de voormalige Renault- fabriek wordt de autoproductie in de Noordrand hervat met een nieuw model voor de Brusselse markt.

Een installatie van Bolwerk, KTA Campus De Brug en PROFO.

Locatie:
Zie plan nr [06] – de installatie maakt deel uit van het PeriFeria-parcours langs het kanaal van Kruitfabriek tot Buda.

Praktisch:
Zondag 27 september – doorlopend van 13:00 tot 17:00
Deelname is gratis. Reservatie niet vereist.

 

Artistieke interventies [07] De Noordrand […]

Kunstenaars tasten de mogelijkheden van het randstedelijke landschap af.

Locatie:
Zie plan nr [07] – de interventies maken deel uit van het PeriFeria-parcours langs het kanaal van Kruitfabriek tot Buda.

Praktisch:
Zondag 27 september – doorlopend van 11:00 tot 17:00

 

Sport & spel [08] Schiet de parkiet

schiet-de-parkiet

Ook bezorgd om de biodiversiteit? Ga mee op jacht.

Schiet de parkiet is een spel bemand door Producties en zonen.

Locatie:
Zie plan nr [08] – de installatie maakt deel uit van het PeriFeria-parcours langs het kanaal van Kruitfabriek tot Buda.

Praktisch:
Zondag 27 september.
Doorlopend van 13:00 tot 17:00.
Deelname is gratis. Reservatie niet vereist.

 

Spektakel [09] Velodroom

Velodroom

Laat u onderdompelen in de wereld van het Brussels randstedelijk amateurwielrennen. Hilariteit en rivaliteit gaan hand in hand in deze spannende cyclo-cinema-competitie.

Velodroom is een voorstelling van Zinderling.

Locatie:
Zie plan nr [09] – de installatie maakt deel uit van het PeriFeria-parcours langs het kanaal van Kruitfabriek tot Buda.

Praktisch:
Zondag 27 september – voorstellingen om 14:30, 15:30 en 16:30
Deelname is gratis. Reservatie niet vereist.

 

HSP-PeriFeria
Photo: Holy Shit Preacher –  (cc) Collective Disaster

Over verschuivende waarden en verspilde potentiëlen. Laat u bekeren door een toilet met een missie.

Holy Shit Preacher is een installatie van Collective Disaster in samenwerking met City3VCL en Pro Natura.

Locatie:
Zie plan nr [10] – de installatie en performance maakt deel uit van het PeriFeria-parcours langs het kanaal van Kruitfabriek tot Buda.

Praktisch:
Zondag 27 september – doorlopend van 11:00 tot 17:00
Deelname is gratis. Reservatie niet vereist.

Workshop:
Op zondag 27 september van 11:00 tot 13:00 vindt een workshop terra preta composteren plaats.
Graag inschrijven per mail op hello@collectivedisaster.org

 

Buiten-de-Lijntjes-(c)Alec-Ilyine)

Basisscholen uit de buurt laten hun verbeelding de vrije loop en geven kleur aan de rand.

Een installatie van City3 i.s.m. basisscholen uit de Rand.

Locatie:
Zie plan nr [11] – de installatie maakt deel uit van het PeriFeria-parcours langs het kanaal van Kruitfabriek tot Buda.

Praktisch:
Zondag 27 september.
De installatie is doorlopend te bekijken, van 11:00 tot 17:00

Kinderen die op zondag 27 september ook zelf graag buiten de lijntjes willen tekenen, kunnen meewerken aan de installatie. Deelnemen is gratis, reservatie niet vereist.

 

WAUW

Ontwerp samen met WAUW een grote getekende installatie met lijnen en vlakken graffiti. De pylonen van het viaduct van Vilvoorde zijn het tekenvlak!

De workshop Spacial illusions is een productie van WAUW.

Locatie:
Zie plan nr [12] – de getekende installatie, die doorheen de dag tot stand komt, maakt deel uit van het PeriFeria-parcours langs het kanaal van Kruitfabriek tot Buda.

Praktisch:
Zondag 27 september
Van 11:00 tot 15:00: Workshop onder begeleiding, voor knutselaars ouder dan 12 jaar.
Inschrijven per mail naar info@city3.be.
Van 14:00 tot 17:00: Open atelier, voor alle leeftijden, inschrijven niet vereist.

 

klim-op-het-viaduct

Plaats de Noordrand in perspectief. Bekijk de zaak eens van bovenaf!

Een installatie van Ecole d’escalade AMO in samenwerking met City3

Locatie:
Zie plan nr [13] – de installatie maakt deel uit van het PeriFeria-parcours langs het kanaal van Kruitfabriek tot Buda.

Praktisch:
Zondag 27 september – doorlopend van 11:00 tot 17:00
Deelname is gratis. Reservatie niet vereist.

Eten en drinken [14] Cafe ’t Zeegeruis

Zeegeruis

Ontspan met een drankje of een soepje op het ritme van het verkeer van de rand.

Een eet-en drinkstand bemand door loocsiloop

Locatie Zie plan nr [14] – de eet-en drinkstand maakt deel uit van het PeriFeria-parcours langs het kanaal van Kruitfabriek tot Buda

Praktisch:
Zondag 27 september – doorlopend van 12:00 tot 17:00

 

PeriFeriaPingPong

Wie wint het ruimtelijk gepingpong tussen Brussel en Vlaanderen?

Een installatie van City3

Locatie:
Zie plan nr [15] – de installatie maakt deel uit van het PeriFeria-parcours langs het kanaal van Kruitfabriek tot Buda.

Praktisch:
Zondag 27 september – doorlopend van 11:00 tot 17:00
Deelname is gratis. Reservatie niet vereist.

Zonevreemde-parkeerder

De periferie als vrijplaats voor wat in de stad niet mag.

Een performance van Zinderling

Locatie:
Zie plan nr [16] – de performance maakt deel uit van het PeriFeria-parcours langs het kanaal van Kruitfabriek tot Buda.

Praktisch:
Zondag 27 september – doorlopend van 13:00 tot 17:00
Deelname is gratis. Reservatie niet vereist.

Atelier-Productieve-Stad-LR

Economische dynamieken onder de loep

Het menselijk kapitaal van de productieve stad: portretten en verhalen van mensen in hun werkomgeving.

Locatie:
Schaarbeeklei 636, 1800 Vilvoorde – Zie plan nr [17]

Praktisch:
Zondag 27 september – doorlopend van 12:00 tot 17:00

Productie:
Architecture Workroom Brussels, Firma

Fotografie:
Bas Bogaerts

Inventarisatie en interviews:
Clara Martel, Léa Soret

 

Opendeur [18] De Loods

DeLoods-(c)StudioSurplus

Laat u inspireren in de knutsel- en ontmoetingsplek van de wijk Broek.

Een activiteit van buurtbewoners, Risovlb en kinderen uit de buurt, met de steun van Stad Vilvoorde.

Locatie:
Zie plan nr [18] – de open deur maakt deel uit van het programma in de wijk Broek.

Praktisch:
Zondag 27 september – doorlopend van 12:00 tot 17:00
Een expo, animatie en een thee-hoek in de loods tussen de Marie-José-wijk en de Zenne.

 

Tuin en speelzone [19] De Zilvertuin

Zilvertuin

Een ecologische volkstuin die de buurt prikkelt, stimuleert en ondersteunt.

Een activiteit van Zilverpunt vzw en tuinders uit de buurt.

Locatie:
Zie plan nr [19] – de open deur maakt deel uit van het programma in de wijk Broek.

Praktisch:
Zondag 27 september – doorlopend van 12:00 tot 17:00
Petanque, animatie en kruidenpluk.

 

Marie-Jose-Wijk---PeriFeria-Festival-(c)-Alec-Ilyine

Ondanks de beslommeringen en transformaties in de Rand, droomt de Marie-Jose-wijk van de toekomst.

Een activiteit van bewonersgroep De Loods, Risovlb en kinderen uit de buurt, met de steun van Stad Vilvoorde.

Locatie:
Zie plan nr [20] – de open deur maakt deel uit van het programma in de wijk Broek.

Praktisch:
Zondag 27 september – doorlopend van 12:00 tot 17:00
Een expo, animatie en een pannenkoekenstand op het pleintje van de Marie-Jose-wijk en in de Harensesteenweg nr 174.

 

Na-programma

Atelier-Productieve-Stad-LR

Economische dynamieken onder de loep

Het Atelier Productieve Stad werkt rond de hypothese van een productief stadsproject voor de metropolitane ontwikkeling van Brussel en omstreken. Wereldwijd zijn stad en economie in transitie. Binnen enkele decennia zal meer dan driekwart van de wereldbevolking in steden of verstedelijkte regio’s wonen en zal het grootste deel van de productie en de welvaart in de stad plaatsvinden. Wat betekent dat voor de ruimtelijke opgave? Hoe kunnen we samenleving en individu, productie en consumptie, middelen en grondstoffen, ruimtegebruik en territorium (steeds) opnieuw op elkaar afstemmen en beter inspelen op de transities die de wereld ingrijpend zullen blijven veranderen?

De tentoonstelling gaat op zoek gaat naar het menselijk kapitaal achter de productieve stad. Ze toont portretten en verhalen van mensen in hun werkomgeving binnen de stadswijken en industriegebieden van het Brusselse grootstedelijke gebied.

FIRMA vzw laat foto’s zien van Bas Bogaerts, interviews en cartografie van Architecture Workroom en inspirerend studentenwerk uit internationale kunst- en architectuurscholen.

Locatie:
Schaarbeeklei 636, 1800 Vilvoorde

Praktisch:
De tentoonstelling is open op zondagen 4,11 en 18 oktober, doorlopend van 10:00 tot 18:00.

Productie:
Architecture Workroom Brussels, Firma

Fotografie:
Bas Bogaerts

Inventarisatie en interviews:
Clara Martel, Léa Soret

Expo-In-Perispective

In de Kruitfabriek geeft een tentoonstelling op maat toelichting over de verschillende onderzoeksprojecten die de laatste jaren met betrekking tot de Noordrand gevoerd werden. Atelier Productive BXL van Architecture Workroom, BRAL en BBL, het Metropolitan Landscapes project van de Vlaams Bouwmeester, Re:Work van STeR* en La Cambre LoUIsE, het ontwerpend onderzoek in het kader van T.OP Noordrand, en het ruimtelijk onderzoek van oa. XDGA, 51N4E en Desmet Vermeulen architecten in het kader van Watersite en de herontwikkeling van de wijk Broek, worden in de kijker gezet.

Een expo van City3 op basis van bijdragen van Architecture Workroom Brussels, BRAL, Bond Beter Leefmilieu, Ruimte Vlaanderen T.OP Noordrand, Agentschap Natuur en Bos, Team Vlaams Bouwmeester, Vlaamse Landmaatschappij, Brusselse Bouwmeester, Brussel Stedelijke Ontwikkeling, Leefmilieu Brussel, STeR en La Cambre LoUIsE.

Met ondersteuning van de Stad Vilvoorde en het Vlaams Architectuurinstituut.

Locatie:
Kruitfabriek, Steenkaai 44D, 1800 Vilvoorde > kaart

Praktisch:
Open op zaterdag en zondag 3,4,10 en 11 oktober – doorlopend van 11:00 tot 17:00
Bezoek is gratis. Reservatie niet vereist.

Curator:
Jorg De Vriese

Samenstelling en redactie:
Jorg De VrieseWouter Bervoets and Thomas Guilleux

Productie:
City3

Scenografie:
common room

Grafische vormgeving:
webecameaware

campagnebeeld_daga_web

Op zondag 11 oktober vindt in Vlaanderen en Brussel de Dag van de Architectuur plaats. Het thema luidt dit jaar “Architectuur maken en meemaken”. In het verlengde van het PeriFeria Festival vinden er verschillende rondleidingen en presentaties plaats, in en rond de Kruitfabriek.

In De Kruitfabriek kunt u van 11u tot 17u de tentoonstelling ‘In Perispectief’ bezoeken. De tentoonstelling geeft toelichting over de verschillende onderzoeksprojecten die de laatste jaren met betrekking tot de Noordrand gevoerd werden.

Gekoppeld aan de tentoonstelling zullen de architecten van Architecture Workroom, 51N4E, De Smet Vermeulen, Achtergael Architecten, Studio Surplus en 1010 ook naar de Kruitfabriek afzakken. Zij zullen uitleg geven bij hun respectievelijke (onderzoeks-)projecten en bezoekers in de omgeving rondleiden.

Om 11u geeft 51N4E samen met Matexi uitleg bij de geïntegreerde herontwikkelingsvisie die het bureau opmaakte voor de site van de Kruitfabriek. Door middel van een open georganiseerde dialoog tussen alle betrokken partijen – ontwikkelaar, masterplanner, architect en stad –  verkenden ze nieuwe potenties en verschillende randvoorwaarden voor de Kruitfabriek.

Om 12u is het de beurt aan het bureau 1010 architecture urbanism. Zij deden in het kader van T.OP Noordrand allerlei voorstellen voor toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen in de “gedeelde vallei” van Van Praet in Brussel tot aan Vilvoorde station, en leggen uit hoe zij de toekomst zien.

Om 14u neemt Marleen Goethals u mee voor een rondleiding in de wijk Broek. Zij geeft uitleg bij het stadsontwerp dat ze samen met Desmet Vermeulen architecten en de bewoners van Broek opmaakte voor de oude wijk, die tegen een achtergrond van nieuwe woonontwikkelingen langs het kanaal ook in volle verandering is.

Om 15u lichten Achtergael Architecten het stadsontwerp voor ‘4 Fonteinen’ toe, een nieuw stadsdeel behorend tot de ambitieuze Watersite-ontwikkelingen dat aan het verrijzen is tussen het kanaal en de gebouwen van Renault Vilvoorde.

Om 15u kunt u eveneens meewandelen met het ontwerpbureau Studio Surplus dat in de Vilvoordse kanaalzone vorm gaf aan verschillende creatieve interventies en pop-up projecten, en zo in onbruik geraakte terreinen en gebouwen, die nog op een nieuwe invulling wachten, tijdelijk anders bestemden.

Om 16u tenslotte neemt Roeland Dudal van Architecture Workroom Brussels (AWB) u mee op (her)ontdekking in de productieve wijken van Buda. In het Atelier Productieve Stad werkt AWB rond de hypothese van een productief stadsproject voor de metropolitane ontwikkeling van Brussel en omstreken, en gaan ze na hoe samenleving en individu, productie en consumptie, middelen en grondstoffen, ruimtegebruik en territorium beter op elkaar afgestemd kunnen worden.

Praktisch:
Al de rondleidingen en presentaties vinden plaats of vertrekken vanuit de Kruitfabriek, Steenkaai 44, 1800 Vilvoorde.
Meer info over het programma op zondag 11 oktober kunt u ook vinden op www.dagvandearchitectuur.be

Een organisatie van City3 i.s.m. Stad Vilvoorde en het Vlaams Architectuurinstituut

Plan

PF15_plan

Contact

Voor meer informatie, contacteer ons per email :

info@city3.be

 

Volg ons en contacteer ons via:

facebook PeriFeria Festival

 

Schrijf u hier in voor onze nieuwsbrief :

 

Info

PeriFeria is een gratis publieksfestival dat een lans breekt voor een vernieuwende aanpak van de ruimtelijke uitdagingen van het verstedelijkte landschap rond Brussel.

Het PeriFeria Festival vond een eerste keer plaats in 2013 in het kader van de Dag van de Architectuur. Voor de tweede editie in 2015 wordt het PeriFeria Festival ontvangen door de stad Vilvoorde in de Noordrand van Brussel.

Het PeriFeria Festival komt tot stand samen met talrijke partners – van bewoners en verenigingen, overheidsinstellingen en private bedrijven, ontwerpers en onderzoekers tot kunstenaars en creatieven – die net als City3 willen ijveren voor een duurzame en inspirerende ruimtelijke herinrichting van de Rand rond Brussel.

 

Team:

Jorg De Vriese – curator

Louisa Vermoere  Thomas Guilleux – scenografie en productie

Thomas Logghe – animatie

common room  Wouter Bervoets  webecameaware – expo

Korneel Devillé – grafische vormgeving

Modem.ws – website

 

PeriFeria Festival 2015 is een organisatie van

City3

 

met ondersteuning van:

Stad Vilvoorde

 

in samenwerking met:

Collective Disaster  Zinderling  Bolwerk  CPS/VCL  Wolke  JCW
Architecture Workroom Brussels  commonroom  VAi  BUUR
Vlaamse Landmaatschappij  Laura Muyldermans  CoördinatieZenne
ibge-bim  KTA Campus de Brug  Toestand  ProductionsEnZonen
Koekelbergse Alliantie van Knutselaars  GC Heembeek-Mutsaard
De Kruitfabriek  MadTiger the public school for architecture brussels
Etat des Lieux  Studio Surplus  Paoletta Holst  ProNatura  UPV
Bogdan & Van Broeck Architects  GC De Linde  Firma vzw  WAUW
T.OP Noordrand  STeR*Cosmopolis  La Cambre LoUIsE
Vlaams Bouwmeester  Bral  BBL  RISO Vlaams-Brabant
VilvoordsZilverpunt  Coordinatie Zenne  Lokale verenigingen
Jeugdbewegingen  Scholen  Bewoners  Talrijke vrijwilligers

 

gesponsord door:

Logo_Vedett_star-(7)

 

met de steun van:

Provincie Vlaams-Brabant
Vlaamse minister bevoegd voor Brussel
Vlaams minister bevoegd voor de Vlaamse Rand
Brussels minister bevoegd voor mobiliteit en openbare werken
Schepen van Nederlandstalige aangelegenheden Stad Brussel